Projekt DIMENSIONEN

(c) 2012 - Björn Kietzmann, https://www.flickr.com/photos/kietzmann/6858272554

Das Bekanntwerden des Terrors des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) hat nicht nur die Bewertung des deutschen Rechtsextremismus verändert, sondern auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte, vor allem in der türkeistämmigen Bevölkerung, einen Wandel ausgelöst. Neun der zehn Mordopfer des NSU waren türkischer und in einem Fall griechischer Herkunft oder lebten, wie in der Kölner Keupstraße, in einem türkisch geprägten Straßenzug. Studien und Umfragen liefern Anzeichen dafür, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland die rechtsterroristischen Taten in einer Wechselwirkung mit rassistischen Positionen in der Gesellschaft sehen, die sich für sie in einem Vertrauensverlust vor allem gegenüber staatlichen Institutionen, aber auch gegenüber der deutschen Öffentlichkeit verdichtet.

Bisher haben Politik, Medien und auch zivilgesellschaftliche Organisationen nur wenige Äußerungen aus migrantischen Verbänden, Medien oder von migrantischen Politiker_innen zum NSU-Komplex wahrgenommen, obwohl sie durchaus existieren: Bei Demonstrationen wiesen bereits Mitte der 2000er Jahre migrantische Verbände auf einen möglichen rassis­tischen Hintergrund der NSU-Morde hin, es entstanden Beiträge zum Thema in migrantischen Zeitschriften, Blogs und Online-Magazinen, deutsch-türkische und türkische Medien berichten über den NSU-Prozess und es fanden öffentliche Auftritte der Angehörigen der NSU-Opfer statt.

IDA verfolgt mit dem Projekt folgende Ziele:

1) Das Projekt trägt dazu bei, dass (post-)migrantische Perspektiven auf den NSU-Komplex gehört und sichtbar werden und die (Selbst-)Repräsentation dieser unterschiedlichen Stimmen Unterstützung findet. Migrantische Fachkräfte der Bildungsarbeit und der Jugendhilfe, Medienpädagog_innen und Journalist_innen sollen bei der Artikulation und Verbreitung ihrer Positionen gefördert werden. Eine größere gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund kann ein Weg sein, Diskriminierungen abzubauen und rassistischen Taten entgegenzuwirken. Das Projekt fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Minderheiten- und Mehrheitsgesellschaft.

2) IDA möchte durch Bildungsarbeit die gesamte Gesellschaft für (post-)migrantische Perspektiven auf den NSU sensibilisieren. Hierzu werden Multiplikator/innen der Jugend- und Bildungsarbeit qualifiziert, junge Menschen zu einem reflektierten und bewussten Umgang mit dem NSU-Komplex anzuregen. Konkrete Handreichungen und Unterrichtsmaterialien, die im Rahmen des Projekts entwickelt werden, sollen eine konkrete Grundlage hierfür bilden.

Einzelne Inhalte der Homepage finden Sie in den gekennzeichneten Bereichen auch in türkischer Sprache.

Internet sayfamızın bazı içeriklerinin Türkçe versiyonu bulunmakta. Bu içeriklere Türkçe başlıklı menü öğeleri vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.


BOYUTLAR Projesi

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) diye bir örgütün varoluşunun ortaya çıkması sadece Almanya’daki aşırı sağın boyutlarının yeniden değerlendirilmesine değil, aynı zamanda göçmen kökenli insanların – ve bunların içinde özellikle Türkiye asıllı insanların – kendilerini toplum içerisinde algılama şeklinde de bir değişime yol açtı. NSU cinayetlerinin kurbanlarının dokuzu Türkiye ve biri Yunanistan asıllıydı. Diğer kurbanlar ise Köln’de Türkiye asıllı insanların yoğun olarak yaşadığı Keupstraße adındaki sokakta oturuyordu.

Konu ile ilgili araştırma ve anket sonuçları, Almanya’daki göçmen kökenli insanların söz konusu sağcı terörist eylemleri toplum genelindeki ırkçı pozisyonlarla karşılıklı etkileşim halinde ve birbirini tetikleyici olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Bu da onların her şeyden önce Alman devlet kuruluşlarına ve aynı zamanda Alman kamuoyuna karşı güvenlerini kaybetmelerine sebeb olmakta.

Bugüne kadar göçmen cemiyetlerinin, medyasının ve de göçmen asıllı politikacıların NSU yapısı ile ilgili dile getirdikleri görüş ve düşüncelerin politikacılar, medya ve sivil toplum örgütleri tarafından pek dikkate alınmadığı görülüyor: oysaki göçmen cemiyetleri 2000’lerin ortalarından beri gösteri ve mitinglerde söz konusu cinayetlerin arka planında ırkçı motiflerin yatma ihtimaline dikkat çekmişti. Göçmen dergilerinde, bloglarda ve online-magazinlerde makaleler yayınlamakta, Alman-Türk ve Türk medyası NSU-davasını yakından takip etmekte ve NSU kurbanlarının yakınları kamuoyuyla görüş ve düşüncelerini paylaşmakta.

IDA’nın BOYUTLAR projesi ile hedefledikleri

1) Proje, Almanya’ya göç etmiş veya göçmen (aile) geçmişi olan insanların NSU yapısına olan bakış açılarına geniş yer vermek suretiyle onlara kendilerini dolaysız ifade etme imkânı sunuyor ve ortaya çıka(rıla)n çeşit çeşit görüş ve düşüncelerin toplum içerisinde duyurulmasına ve görünebilirlik kazanmasına katkıda bulunuyor – kısacası NSU ile ilgili göçmen veya göçmen (aile) geçmişi olan insanların görüşlerinin toplum genelinde algılanmasını sağlamak projenin başlıca amaçlarından biri. Proje kapsamında göçmen kökenli olup eğitim alanında ve gençlik hizmetinde uzman olan elemanlar, medya pedagogları ve gazeteciler görüşlerini ifade etmeye teşvik ediliyor. Göçmen kökenli insanların toplumsal katılımının arttırılmasını sağlayarak ayrımcı görüşlerin oluşmasına ve ırkçı saldırılara engel olunabilir. Proje böylelikle azınlık ve çoğunluk toplumu arasında iletişimi sağlayan bir arabirim görevini üstlenmektedir.

2) IDA eğitim alanında çalışmalarıyla Almanya kamuoyunun göçmen kökenli insan ve gurupların NSU’ya yönelik görüş ve düşüncelerine karşı olan duyarlılığını arttırmayı amaçlıyor. Bunun için gençlik hizmetinde ve eğitim alanında çalışan elemanlar, gençleri NSU fenomenine bilinçli bir şekilde yaklaşmaya teşvik edecek şekilde eğitiliyorlar. Proje kapsamında geliştirilen ders malzemeleri bunu gerçekleştirmeye yönelik somut bir adım ve temel oluşturuyor.

gefördert durch / destekleyenler:                                                         

IDA e. V.Bundeszentrale für politische Bildung